Skip to content Skip to footer
Pribatutasun politika
  1. PRIBATUTASUN POLITIKA. SARRERA.

PRIBATUTASUN POLITIKA hau https://hipicazelaialai.com/ Webgunearen Lege Oharren zati bat da

HÍPICA ZELAI ALAI-k estandar eta politika zorrotzak betetzen ditu zure datu pertsonalak prozesatzen dituenean. Horretarako, Europar Batasuneko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean («GDPR») eta aplikagarriak izan daitezkeen gainerako legezko xedapenetan jasotako eskakizunak ezartzen ditugu.

Beraz, HÍPICA ZELAI ALAI zure pribatutasuna eta zure datu pertsonalak errespetatzen ditu. Horretarako, zure datu pertsonalak babestuta daudela bermatu nahi dugu, egungo segurtasun-arauak betetzen dituzten segurtasun-neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuta.

  2. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Nor da zure datuen arduraduna?

Jabea: HÍPICA ZELAI ALAI.

Egoitza soziala: 48215 Gaztañatza Vizcaya¡

IFK / Erregistro zk.: B95482303

Telefonoa: 691 746 611

Posta elektronikoa: zelaialaihipikaeskola@gmail.com

Datuak babesteko arduraduna edo segurtasun kudeatzailea:

Posta elektronikoa: zelaialaihipikaeskola@gmail.com

  3. DATUEN TRATAMENDUAREN HELBURUA ETA PROZESATUTAKO DATUEN KATEGORIAK

Zein helbururekin eta zenbat denborarako tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

HÍPICA ZELAI ALAIk zure datuak erabiltzaile gisa tratatuko ditu, eskuz eta/edo automatizatuta, helburu zehatz hauekin:

Zure erabiltzaile-egoeraren mantentzea,

WEBGUNEAREN erabiltzaileen kudeaketa espezifikoa,

Webgunearen bidez egiten dituzun kontsulten kudeaketa.

HÍPICA ZELAI ALAI-k antolatutako zerbitzu, artikulu, jarduere, albiste, ekitaldiekin, sare sozialetan argitaratutako zerbitzu, artikulu, jarduerei, albisteei, ekitaldiei lotutako baliagarriak edo interesgarriak diren informazioa edo komunikazioak aldizka bidaltzea, sare sozialetan argitaratuta, baita publizitate-informazioa aldizkako postaz eta/edo elektronikoki bidaltzea, salbu. bestela adierazita edo erabiltzaileak bere baimena aurkaratzen du edo baliogabetzen du.

Legez ezarritako betebeharrak betetzea, bai eta kontratuzko betebeharrak betetzen direla egiaztatzea ere, iruzurra prebenitzea barne.

Zein datu-kategoria tratatzen ditugu?

Aipatutako helburuak kontuan hartuta, HÍPICA ZELAI ALAI datu-kategoria hauek tratatzen ditu:

Identifikazio datuak: izen-abizenak, enpresaren izena, posta helbidea, helbide elektronikoa, posta kodea, telefono zenbakia.

Erabiltzaileak bermatzen du emandako datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla, eta betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalte edo galeren erantzulea, zuzenekoa edo zeharkakoa.

Erabiltzaileak hirugarrenen datuak emanez gero, bere baimena duela adierazten du eta klausula honetan jasotako informazioa lagatzeko konpromisoa hartzen du, HÍPICA ZELAI ALAI horren inguruko erantzukizunetik salbuetsiz. Hala ere, HÍPICA ZELAI ALAI egiaztapenak egin ahal izango ditu gertakari hori egiaztatzeko, dagozkion diligentzia neurriak hartuz, datuen babeserako araudiaren arabera.

Inprimakiaren bidez datu pertsonalak biltzen direnean, beharrezkoa izango da, gutxienez, izartxo batekin markatutakoak ematea, izan ere, beharrezkotzat jotzen diren datu horiek ematen ez badira, HÍPICA ZELAI ALAI ezin izango da onartu eta kudeatu. Web zerbitzua edo kontsulta formulatua.

Noiz arte gordetzen ditugu zure datuak?

HÍPICA ZELAI ALAI-k erabiltzaileen datu pertsonalak gordeko ditu bildutako helburuak lortzeko behar den denboran bakarrik, emandako baimenak ezeztatzen ez diren bitartean. Ondoren, beharrezkoa bada, informazioa blokeatuta mantenduko da legez ezarritako epeetan. Zure eta HÍPICA ZELAI ALAIren arteko interes harremana mantentzen den bitartean gordeko dira datuak, eta interesdunaren edo HÍPICA ZELAI ALAIren esku dagoen edozein ekintza edo erreklamazio gauzatzeko legez edo kontratuan ezarritako epeetan ere gordeko dira.

Harpidetza egin nahi duzun lan-eskaintzetarako CVak bidaltzeari dagokionez ematen dizkiguzun datuen kasuan, urtebetez gordeko dira, azken eguneratzearen egunetik aurrera. Epe hori igarota, eguneratu gabe, datuak ezabatu egingo dira, kontrakoa esaten ez diguzun salbu.

Zein segurtasun neurri ezartzen ditugu zure datuak babesteko?

HÍPICA ZELAI ALAI-k datu pertsonalak eta erabiltzailearen pribatutasuna babesteko duen konpromisotik, beraz, pribatutasun-politika honetan islatzen diren datu mota desberdinak babesteko, beharrezko segurtasun-neurri teknikoak hartuko ditu galtzea, manipulatzea, zabaltzea edo aldatzea ekiditeko.

HÍPICA ZELAI ALAI-k art.aren arabera datuen tratamenduari aplikagarri zaizkion segurtasun-baldintzen arabera tratatuko ditu zure Datuak. 32 GDPR.

Horretarako, nazioartean aitortutako IT estandarrak betetzen dituzten eta aldian-aldian berrikusten diren babes-neurri tekniko eta antolakuntza zabalak ditugu.

Modu honetan, zure Datuak behar bezala babestuta daudela ziurtatzen dugu uneoro erabilera okerren edo debekatutako beste edozein prozesatzeko moduaren aurka.

HÍPICA ZELAI ALAI Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 ARAUDIA (EB) datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari buruzkoa onartutako Datuak Babesteko Erregelamenduak eskatutako segurtasun-mailak hartzen ditu. eta datu horien zirkulazio askea eta horren bidez 95/46/EE Zuzentaraua (GDPR) indargabetzen da, datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko arriskuari dagokion segurtasun maila bermatzeko neurri tekniko eta antolamendu egokiak aplikatuta, hala nola. Igorri, kontserbatu edo beste modu batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kanpo suntsitzea, galtzea edo aldatzea, edo datu horiek baimendu gabeko komunikazioa edo sartzea, eta horrek bereziki kalte fisikoak edo materialak eragin ditzake. Aurrekoa gorabehera, Interneteko segurtasun-neurriak ez dira erasoezinak eta filtrazioak egon daitezke hirugarrenen ekintza maltzurengatik.

HÍPICA ZELAI ALAI-k datuak blokeatu egingo ditu bildutako helbururako beharrezkoak edo garrantzitsuak ez direnean, datuen babeserako legedian ezarritakoaren arabera. Hala ere, datuak erabiltzen jarraitu ahal izango duzu goian adierazitako komunikazio komertzialak bidaltzeko helburuetarako, betiere erabiltzaileak emandako baimena ezeztatzen ez badu.

HÍPICA ZELAI ALAIk edozein unetan ezartzen dituen datuak biltzeko inprimakietan, izartxo batekin edo “beharrezkoak” markatutako eremuak derrigorrezkoak izango dira, beraz, erabiltzaileak dagozkion datuak ematen ez baditu, HÍPICA ZELAI ALAIk dagokion zerbitzua ukatu ahal izango du.

  4. DATU KOMUNIKAZIOAK

Zein hartzaileri helaraziko zaizkie zure datuak?

HÍPICA ZELAI ALAI zure Datuak hirugarrenekin partekatuko ditu datuen babesari buruzko Informazio Ohar honetan zehaztutako helburuetarako.

Zure Datuak jakinaraztean, neurri egokiak hartuko ditugu beti zure Datuak prozesatu, babestu eta komunikatuko direla bermatzeko, aplikagarri diren legezko betebeharren arabera.

Oro har, zure Datu Pertsonalak HÍPICA ZELAI ALAIren egoitzan geratzen dira ahal den neurrian.

Zentzu honetan, datuen minimizazioaren printzipioa ere errespetatzen dugu.

HÍPICA ZELAI ALAIk zure Datuak beste hirugarren batzuekin parteka ditzake, hala nola, kanpoko zerbitzu-hornitzaileekin edo informatika-zerbitzu-hornitzaileekin, CRM-ekin, kanpoko aholkulariekin edo bazkide laguntzaileekin, Politika honetan aurreikusitako helburuetarako edo informazio-betebeharraren edo legezko beste edozein betebeharren esparruan. txostena.

HÍPICA ZELAI ALAI-k bermatuko du hirugarrenek dagozkien konfidentzialtasun-betebeharrak betetzen dituztela.

Datuak babesteko araudiaren baldintzak betetzen direla bermatzeko, HÍPICA ZELAI ALAI hitzarmenak sinatuko ditu zure Datuak partekatzen dituen hirugarrenekin.

Horrez gain, jakinarazten dizugu zenbait datu, indarrean dagoen araudiaren esparruan edo HÍPICA ZELAI ALAIrekin izan dezakezun kontratu-harremanaren barruan, helbide honetara helarazi ahal izango direla:

HÍPICA ZELAI ALAIren jarduera-sektoreetan eskumena duten administrazio publikoak, indarrean dagoen araudiak ezartzen dituenean.

Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak eta agintari judizialak Legean ezarritakoaren arabera.

Bankuak eta finantza entitateak eskainitako zerbitzuak kobratuz gero.

  5. LEGITIMAZIOA TRATAMENDUAN

Zein da zure datuen tratamendurako zilegitasuna?

Datu pertsonalak identifikatu edo identifika daitekeen pertsona fisiko bati buruzko edozein informazio esan nahi du (“Datuak”).

Erabiltzaile gisa zure baimena ematen duzu HÍPICA ZELAI ALAI inprimaki bat bidaltzean edo mezu elektroniko bat bidaltzean ematen dituzun datu pertsonalak trata ditzan, bildutako datu horiek beharrezkoak izanik harreman hori mantentzeko eta betetzeko.

Erabiltzaileak eskura duen formulario honetan adierazten denez, tratamenduaren xedea da zuk erabiltzaile-harreman gisa egiten dituzun eskaeren eta kontsulten kudeaketa, baita HÍPICA ZELAI ALAIren jarduera orokorrei buruzko komunikazio komertzialak eta publizitateak bidaltzea ere, albisteak. HÍPICA ZELAI ALAIren sare sozialen eta web-aren bidez egindako jarduerei buruzko interesa, sare sozialetan argitaratutako HÍPICA ZELAI ALAIri buruzko prentsa oharrak, administrazio-izapideak eta prestakuntza-ikastaroak.

  6. ZURE ESKUBIDEAK DATU GISA ETA EGINDAKO AGINTARITZAREN KEXA AURKEZTEKO ESKUBIDEAK

Tratamenduak ukitutako erabiltzaile/interesdun gisa, gurekin lotutako eskubide batzuk egikari ditzakezu GDPRren eta aplikagarriak diren datuak babesteko beste araudiaren arabera, gure informazio edo harremanetarako zerbitzuaren bidez, zeinaren datuak dokumentu honen 9. atalean adierazten diren. Hurrengo atalean, GDPRren arabera datu-hartzaile gisa dituzun eskubideen azalpena dago.

6.1 Erabiltzaile/interesatuen eskubideak

Interesdun gisa, bereziki HÍPICA ZELAI ALAIren aurka RGDPren araberako eskubide hauek erabiltzeko eskubidea duzu:

Sarbide-eskubidea (GDPR 15. art.): edozein unetan, gordeta dauzkagun zure Datuei buruzko informazioa ematea eska dezakezu. Informazio honek, besteak beste, tratatzen ditugun datuen kategoriei, tratamenduaren xedeei, Datuen jatorriari, zugandik zuzenean jaso ez baditugu, eta zure Datuak helarazi genizkien hartzaileak. zure kasuan. Kontratuaren xede diren Datuen kopia doan jaso dezakezu. Kopia gehigarriak lortu nahi badituzu, horiengatik kuota bat kobratzeko eskubidea dugu.

Zuzentzeko eskubidea (GDPR 16. art.): zure Datuak zuzentzeko eska dezakezu. Neurri egokiak hartuko ditugu zure Datuak, etengabe gordetzen eta prozesatzen ditugunak, zehatzak, osoak, eguneratuak eta ematen dizkiguzun informazio berrienera egokitzeko.

Ezabatzeko eskubidea (GDPR 17. art.): zure Datuak ezabatzea eska dezakezu, betiere aplikagarriak diren legezko baldintzak betetzen badira. Esaterako, art. 17 GDPR hau izan daiteke kasua:

Datuak jada beharrezkoak ez badira bildu edo bestela tratatu diren helburuekin lotuta; tratamenduaren oinarrian dagoen baimena kentzen baduzu eta hori beste legezko oinarri batean oinarritzen ez bada; zure Datuak tratatzeari uko egiten bazaio eta tratamendurako beste arrazoi legitimorik ez badago nagusi, edo zuzeneko marketin helburuetarako tratamenduari aurka egiten bazaio; Datuak legez kontra tratatu badira, tratamendua beharrezkoa ez bada: zure Datuak tratatzea eskatzen duen legezko betebehar bat betetzeko; bereziki, legezko dokumentazioa gordetzeko epeei dagokienez; erreklamazioak formulatzeko, gauzatzeko edo defendatzeko.

Tratamendua mugatzeko eskubidea (RGDP 18. art.):

Zure Datuen tratamenduaren muga lor dezakezu: Datuen zehaztasuna zalantzan jartzen baduzu, zehaztasuna egiaztatzeko aukera ematen digun epe batean; tratamendua legez kanpokoa bada eta zure Datuak ezabatzearen aurka egiten baduzu eta horien erabilera mugatzeko eskatzen baduzu; zure Datuak jada behar ez baditugu, baina erreklamazioak ezartzeko, gauzatzeko edo defendatzeko behar badituzu; tratamenduari aurka egin bazaio, gure legezko arrazoiak zurearen gainetik gailentzen diren egiaztatzen duzun bitartean.

Datuen eramangarritasun eskubidea (RGDP 20. art.):.

Hori eskatzen baduzu, zure Datuak teknikoki ahal den neurrian beste arduradun bati transmitituko dizkiogu.

Hala ere, eskubide hori soilik izango duzu tratamenduak zure baimena badu legezko oinarri gisa. Zure Datuen kopia bat jaso beharrean, zuk adierazten diguzun beste kontrolatzaile bati zuzenean transmititzeko eska dezakezu.

6.2- Aurkako eskubidea (RGDP 21. art.):

Edozein unetan aurka egin dezakezu, zure egoera partikularrekin lotutako arrazoiengatik, zure Datuen tratamenduari, zure baimenean edo gure interes legitimoan edo hirugarren baten interes legitimoan oinarritutako tratamenduaren kasuan. Kasu honetan, zure Datuak prozesatzeari utziko diogu.

Azken hori ez da aplikatuko zure interesen gainetik gailentzen diren tratamendurako arrazoi ezinbestekoak frogatzen baditugu, edo zure Datuak behar baditugu erreklamazioak edo iradokizunak formulatzeko, gauzatzeko edo defendatzeko.

6.3 Interesdunen eskubideei arreta emateko epea

HÍPICA ZELAI ALAIn beti saiatzen gara zure eskaerei 30 eguneko epean erantzuten.

Hala ere, epe hori luzatu ahal izango da interesdunaren eskubidearekin edo eskaeraren konplexutasunarekin zerikusia duten arrazoiengatik.

6.4 Interesdunen eskubideak zuzentzen direnean informazioa ematean murrizketak

Zenbait egoeratan, baliteke zure Datu guztiei buruzko informaziorik ezingo dizugu eman legezko eskakizun edo xedapenengatik. Kasu horretan zure informazio-eskaera ukatzera behartuta bagaude, aldi berean adieraziko dizkizugu ukatzeko arrazoiak

6.5 Kontrol-agintaritzaren aurrean erreklamazioa

HÍPICA ZELAI ALAI zure kexak eta eskubideak oso serio hartzen ditu. Hala ere, zure datuen babesari buruzko edozein erreklamazio edo kexa guztiz zuzendu ez dugula uste baduzu, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkezteko.

  7. DATU BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OHAR HONEN ALDAKETA

Zure Datuak tratatzeko moduan aldaketa esanguratsuak gertatuz gero, aldaketa horien berri emango dizugu bere garaian webgune honen edo zurekin horretarako ezarritako beste bide baten bitartez.

  8. COOKIES POLITIKA

Cookie-a zure ordenagailura deskargatzen den fitxategi bat da, web orri jakin batzuetara sartzen zarenean. Cookieei esker, webgune bati, besteak beste, erabiltzaile baten edo bere ekipoen nabigazio-ohiturei buruzko informazioa gorde eta berreskuratu eta, daukaten informazioaren eta zure ekipoa erabiltzeko moduaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko erabil daitezke.

Erabiltzailearen nabigatzaileak disko gogorrean uneko saioan soilik gordetzen ditu cookieak, memoria gutxieneko espazioa hartuz eta ordenagailua kaltetu gabe.

Cookieek ez dute informazio pertsonal zehatzik, eta gehienak disko gogorretik ezabatzen dira arakatzailearen saioaren amaieran (saioko cookieak deiturikoak).

Nabigatzaile gehienek cookie-ak onartzen dituzte estandar gisa, eta, horiek alde batera utzita, segurtasun-ezarpenetan behin-behineko edo memorizatutako cookie-ak onartzen edo eragozten dituzte.

Zure berariazko baimenik gabe, zure nabigatzailean cookieak aktibatuta, cookieetan gordetako datuak ez dira lotuko erregistratu edo erosteko unean emandako zure datu pertsonalekin.

HÍPICA ZELAI ALAI WEBGUNEAK ‘cookieak’ erabiltzen ditu erabiltzaileak harekin duen interakzioa ahalbidetzeko eta errazteko, baita orriaren kalitatea ere erabiltzaileen ohituren eta nabigazio-estiloen arabera. Era berean, jakinarazten dizugu HÍPICA ZELAI ALAI WEBGUNEak erabiltzen dituen estatistika-zerbitzuek -bereak edo kanpokoak- gunearen neurriak eta erabilera-ereduak ezartzeko ‘cookieak’ erabil ditzaketela. HÍPICA ZELAI ALAI WEBGUNEA sartzeak, erabiltzeak eta, oro har, nabigatzeak nahitaez esan nahi du ERABILTZAILEAK HÍPICA ZELAI ALAIren eta/edo zerbitzu-hornitzaileen “cookieak” erabiltzeko baimena ematea.

Zein cookie mota erabiltzen ditu orrialde honek edo WEBGUNE honek?

Saioko cookieak: WEBGUNEA baino lehen ERABILTZAILEA identifikatuta mantentzen dute, harekin elkarreragina ahalbidetuz.

Analisi-cookieak: HÍPICA ZELAI ALAI-k edo hirugarrenek ondo tratatuta, erabiltzaile-kopurua kuantifikatzeko aukera ematen digutenak dira eta, horrela, eskaintzen den zerbitzuaren erabiltzaileek egiten duten erabileraren neurketa eta azterketa estatistikoa egiteko. Horretarako, gure webgunean egiten duzun nabigazioa aztertzen da, eskaintzen ditugun produktu edo zerbitzuen eskaintza hobetzeko.

Sare sozialen cookieak: AddThis gure webguneko edukia sare sozial ezberdinetan partekatzeko aukera ematen duen plugin bat da.

Cookieei esker, orriaren edo WEBGUNEaren jabeari hainbat aldagairi buruzko informazio jakin bat gorde edo berreskura dezake, hala nola; orrialdea ERABILTZAILEAK bisitatu duen kopurua, webgunea edo GUNEA nabigatzen ari den bitartean ERABILTZAILEaren saioa, bere ekipamendua erabiltzeko modua, etab. bermatzea, hori guztia ERABILTZAILE gisa ezagutu ahal izateko. Azpimarratu behar da cookie guztiak blokeatzeak zenbait zerbitzu eta funtzionalitate desgaitu ditzakeela.

Zure ordenagailuan instalatutako cookieak baimendu, blokeatu edo ezaba ditzakezu zure ordenagailuan instalatutako arakatzailearen aukerak konfiguratuz.

Arakatzaile gehienen Laguntza funtzioak zure arakatzailea cookieak ez onartzeko, cookie berri bat jasotzen duzun bakoitzean jakinarazteko eta cookie guztiak guztiz desgaitzeko nola konfiguratu adierazten dizu.

Oro har, jakinarazten dizugu nabigatzaileek konfigurazio aukera hauek eskaintzen dituztela cookieak instalatzeari dagokionez:

Nabigatzaileak cookie guztiak baztertzen dituela eta, beraz, ez dagoela inolako web-orrietako cookierik zure terminalean instalatzen.

Utzi arakatzaileak cookiea instalatu aurretik jakinarazten dizula, bere instalazioa onartu ala ez erabaki dezazun.

Arakatzaileak bisitatzen dituzun webguneetako hirugarrenen cookieak soilik baztertzen dituela, baina ez nabigatzen duzun webguneak erabiltzen dituenak. Gainera, arakatzailearen gehigarriek erabiltzen dituzten antzeko datuak desgaitu edo ezabatu ditzakezu, hala nola “Flash cookieak”, luzapen horien ezarpenak aldatuz edo fabrikatzailearen webgunea bisitatuz.

Erabiltzaileak berariaz onartzen du, Gune hau erabiliz, bildutako informazioa goian aipatutako moduan eta helburuetarako tratatzea. Era berean, onartzen duzu datu edo informazio horien tratamendua baztertzeko aukera ezagutzen duzula Cookieen erabilera baztertuz, zure nabigatzailean horretarako konfigurazio egokiak hautatuz. Nahiz eta zure nabigatzailean Cookieak blokeatzeko aukera honek ez dizu Webguneko funtzionalitate guztiak guztiz erabiltzeko aukera emango.

Zure ordenagailuan instalatutako cookieak baimendu, blokeatu edo ezabatu ditzakezu zure ordenagailuan instalatutako arakatzailearen aukerak konfiguratuz:

  • Microsoft Internet Explorer edo Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preference
  • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
  • Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-security/como-gestionar-las-cookies/
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Horrez gain, zure arakatzailean cookie-denda ere kudeatu dezakezu honako tresnen bidez

  9. JARRI GUREKIN HARREMANETAN

Mesedez, bidali edozein eskaera/eskaera helbide honetara:

ZELAI ALAI HIPIKA

48215 Gaztañatza Vizcaya

Telefonoa: 691 746 611

Mesedez, bidali edozein eskaera posta elektroniko bidez helbide elektroniko honetara: zelaialaihipikaeskola@gmail.com

×